De heidegebieden van Nationaal Park de Veluwezoom zijn een bezoek meer dan waard. Door Schotse Hooglanders te laten grazen op de heidevlakten voorkomt Natuurmonumenten ‘vergrassing’ van de heide. Wanneer er geen vee zou grazen zou de hei binnen no time dichtgroeien met pijpenstrootje en grove den. Op de heidegebieden groeit een verscheidenheid aan plantsoorten en bijzondere vogelsoorten.

Nationaal Park Veluwezoom

Het Nationaal Park Veluwezoom beslaat 5000 hectare en wordt beheerd door Natuurmonumenten. De Veluwezoom is het eerste Nationaal Park van Nederland. Het glooiende landschap van stuwwallen, ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, kenmerkt het gebied. Vanaf de Posbank, een mooi uitzichtpunt in het park, krijgt u hiervan een goed beeld. Eén van de stuwwallen is Signaal Imbosch, met bijna 110 meter ANP het hoogste punt van de Veluwe én van Gelderland. In het Nationaal Park komt groot en klein wild voor, maar u komt er ook veel vogelsoorten en reptielen tegen. Om het park leefbaar en open te houden, worden grote grazers ingezet, zoals Schotse hooglanders en IJslandse pony’s.

De Veluwezoom is opgedeeld in een aantal deelgebieden deze kunnen worden onderverdeeld in twee typen landschap. De eerste deelgebieden zijn voornamelijk bosgebieden: Imbos, Schaddevelden, Eerbeekse veld en ’t Asselt. De tweede reeks deelgebieden zijn hoofdzakelijk heideterreinen: de Rheder- en Worth-Rhederheide, het Herikhuizerveld en de Beekhuizense heide. De bossen in het Nationaal Park zijn aangeplant als productiebossen. Door zo min mogelijk in te grijpen in de bossen probeert Natuurmonumenten de bossen langzaam om te vormen tot meer natuurlijke bossen. Door dode bomen te laten liggen ontkiemen er allerlei nieuwe plantensoorten, waaronder een aantal varens.

Reserveer een fijne vakantiewoning op de Veluwe

Kiest u voor rust, of bent u juist graag actief? Op Bungalowpark De Goudsberg zit u altijd goed!